NL
ENG

hda-27

ontbijt

hda-27

HOME

vorige pagina

INFORMATIE

Foto'S

histoRIE

   Bed & Breakfast Keizer Barbarossa

       Hooge Der Aa 27  -   9712 AD Groningen                              international  B&B

               kb                                                                                              L-kb
KB

Drie eeuwen korte geschiedenis

                  vr B&B Keizer Barbarossa

Een opmerkelijke geschiedenis van de brouwerij die al vr 1704 te Groningen begon te bierbrouwen.
     Gelezen de akte, verkochten de erven J.Wilkens een behuizing met brouwerij, staande op eigen grond 'Bij Der Aa tegenover de Visbanken' aan de familie Nauta. Het was in het jaar 1704.
     In 1763 was Herman Dijk de eigenaar. Hij verkocht de brouwerij in 1770 aan Coppius Metting van Bolhuis.
     Meer dan een halve eeuw later, in 1832, werd de bierbrouwerij, toen De Gekroonde Pauw, openbaar geveild. De 21-jarige Willem Keizer werd eigenaar.
     Toen Keizer 58 jaar was richtte hij met zijn neef Pieter Mees de vennootschap op: W.Keizer & Co (eind 1869).
     Drie jaar later werd de vennootschap ontbonden en ging Mees in 1875 alleen verder met de bierbrouwerij aan de hoge kade Bij Der Aa no. 27. Pieter Mees ging met zijn gezin ernaast wonen, op no. 26.
     Het biermerk vergrootte zijn marktaandeel. Misschien omdat het bier z'n zilte en dorstmakende smaak kreeg van de opgeloste zouten uit de carne van zeeschepen in het havenwater Der Aa.
Op de kadasterkaart zijn hijskranen - m.b.t. belasting aanslagen - te zien. Daarmee werden grote hoeveelheden water opgehaald voor de brouwerij. Ook had de brouwerij een (te) kleine waterput voor de deur, als reserve of als een privaatrecht.
     Tussen de kaden Bij Der Aa en Bij De Soutketel stroomde de rivier Aa. De rivier stond toen in open verbinding met een zeegat. De hoogste kade Bij Der Aa ging traploos over naar een lagere kade. Hoge en lage schepen laadden en losten zo hun handelswaren, zonder hinder van eb en vloed. Ook was de rivier een onderdeel bij de stadsverdediging.
Wanneer de rivier Aa over de kaden stroomde, liep het water de laagst gelegen huizen en panden binnen. Huizen met hoge bordestrappen grenzen vaak aan een lage kade.
     Bij De Soutketel - nu het Lage Der Aa - is nog steeds de laagste kade te zien. Het Lage Der Aa heeft niet echt bordestrappen, hoogstens een waterstoep.
     Een intermezzo. In 1152 werd Frederik I von Hohenstaufen  tot koning van Duitsland gekroond. Zijn bijnaam was Barbarossa (Barba = baard en rossa = rossig). Deze koning werd door paus Adrianus IV in 1155 gezalfd tot keizer van zijn roomse rijk.
     Terug in de 19de eeuw. Het dorp Helpman kreeg in 1891 een bierbrouwerij. Deze brouwerij werd in 1897 opgekocht door de Duitse brouwmeester Kurt Joch en Fransz Steinweg. De handelsnaam werd N.V. Barbarossa, vernoemd naar die historische keizer.
                                 Hoge-der-Aa-Haubois
Detail uit een Kadasterkaart van Egbert Haubois ca. 1635

Intussen namen de zonen van Pieter Mees, Hetserus en Bertus in 1902 de bierbrouwerij De Gekroonde Pauw aan de Hooge Der Aa over van hun vader. Bertus ging boven de brouwerij wonen, op no. 27.
      In die tijd werd koffie en thee als veilige drank steeds vaker gedronken ten koste van het gezonde - toen weinig alcohol bevattende - bier. Om hun marktaandeel te vergroten was het slimmer om samen te werken met de sterkste concurrent. De gebroeders Mees kwamen toen tot een akkoord met de Barbarossa bierbrouwer Fransz Steinweg. In 1906 fuseerden W.Keizer & Co. en NV Barbarossa te Helpman. De brouwerijen gingen verder als N.V. Vereenigde Bierbrouwerijen Keizer Barbarossa. Hun biermerk werd Keizer Barbarossa.
     Na moeilijke perioden van oorlogen en zware concurrentie fuseerden in 1961 Oranjeboom Brouwerij en drie andere brouwers & bottelaars met Keizer Barbarossa. In 1965 werd de productie overgeheveld naar Rotterdam.
     Een lange rij panden aan de Hooge Der Aa waaronder no. 27 waren tot in de 70-er jaren in handen van het non-food warenhuis Adriani. Daarna werden de panden in de jaren tachtig gerenoveerd als woon- kantoor- en bedrijfsruimten.
     Nu wordt een deel van het pand no. 27 als Bed and Breakfast gebruikt onder de naam Keizer Barbarossa. Er is ook een drukkerij en uitgeverij gevestigd. Het pand staat ingekleurd op Haubois' kadasterkaart van onroerende goederen. Als stille herinnering bleven delen van de panden staan.

kb